209 Hele savi 0%

10.50

Max 1280° C  , 10 kg pakis